RSS

Ustawa z dnia 17/12/1998r o emeryturach i rentach

rozpuszczam w mleku cynamonową tęczę


Temat: Renta rodzinna w drodze wyjątku
Zwracam się do osób, które wnioskowały o rentę rodzinną w drodze wyjątku a otrzymały odpowiedź negatywną. Jestem ciekawa czy podejmowaliście Państwo jakieś inne kroki w celu wywalczenia świadczenia - jeżeli tak to jakie. Tu m.in. mam na myśli art. 82 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mówiący o przyznawaniu w szczególnych przypadkach emerytur i rent...
Źródło: topranking.pl/1854/renta,rodzinna,w,drodze,wyjatku.phpTemat: Renta rodzinna w drodze wyjątku
Użytkownik Marta <martamarc@poczta.onet.plw wiadomości do grup dyskusyjnych napisał:beu6ed$82@nemesis.news.tpi.pl... Zwracam się do osób, które wnioskowały o rentę rodzinną w drodze wyjątku a otrzymały odpowiedź negatywną. Jestem ciekawa czy podejmowaliście Państwo jakieś inne kroki w celu wywalczenia świadczenia - jeżeli tak to jakie. Tu m.in. mam na myśli art. 82 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mówiący o przyznawaniu w szczególnych przypadkach emerytur i rent przez Prezesa Rady Ministrów. Czy oznacza to, że po odmowie Prezesa ZUS-u można próbować w Kancelarii Premiera? (nie wiem czy dobrze interpretuję treść tego art.) Będę bardzo wdzięczna za jakiekolwiek sugestie. Jeśli pisała pani o przyznanie renty rodzinnej do Prezesa ZUS w Warszawie i otrzymała odmowną decyzję to następnym krokiem jest ponowienie prośby o ... uzyskac rentę w drodze wyjątku- jeśli ZUS odmówi. pozdrawiam Renata.
Źródło: topranking.pl/1854/renta,rodzinna,w,drodze,wyjatku.php


Temat: Czy prawa nabyte można odebrać???
| Czy ZUS może zmniejszyć rentę wypłacaną od kilku lat? W opisanym przez Ciebie przypadku jak najbardziej. Co więcej, mają prawo domagać się zwrotu nadpłaty. O ile błąd jest po ich stronie, to za ostatnie 12 miesięcy. w przeciwnym wypadku 3 lata. Szczegółów] szukaj w USTAWIE z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 84). Uzupełniając, do opisanej sytuacji odnosi się również art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 138 (ewentualnie następne) tej ustawy. wa
Źródło: topranking.pl/1855/czy,prawa,nabyte,mozna,odebrac.php


Temat: -------ZUS --------- Obliczenie kapitalu poczatkowego
wskażnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego jest krzywdząca dla obywateli którzy w roku nie przepracowali wszystkich 12 miesięcy np . tylko 2 miesiące za srednią krajową ( 100 % ) to według ustawy srednia za ten rok wyniesie 16 ,66 % gdzie można zaskarżyć ustawę i spowodować jej zmianę ???? może są instytucje które się tym zajmują nie wiem ktoś mi podpowie...
Źródło: topranking.pl/1857/zus,obliczenie,kapitalu,poczatkowego.php


Temat: Renta socjalna - ZUS - opiekun prawny
rent chorobowych i rent rodzinnych. Ustawa ta nijak się ma do rent socjalnych. Reguluje to Dz.U. Nr 135, poz. 1268 dnia 27.06.2003 r., o rencie socjalnej, a tam nawet wzmianki nie...
Źródło: topranking.pl/1857/renta,socjalna,zus,opiekun,prawny.php


Temat: Nowe zasady przyznawania rent
Przyznam, że nie słyszałem o wielkich zmianach w tej materii, w LEXie też nic nie znalazłem. Opis troszkę przypomina zniekształcony opis art 57 par 2. USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 57. 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolny do pracy; 2) ma wymagany ... 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,38858893,38858893,Nowe_zasady_przyznawania_rent.html


Temat: 1/2 etatu a renta
1. Rzeczywiście jeśli teraz po przepracowaniu 5 lat stan zdrowia ulegnie pogorszeniu (nasili się ta choroba bądź wystąpi nowa) będą podstawy do ubiegania się o rentę z tyt. Niezdolności do pracy. 2. Natomiast jeśli stan zdrowia się nie pogorszy to wedle przepisów będzie można przejść na rentę po 20 (kobiety lub 25 latach (mężczyźni) pracy. W myśl przepisów: USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 57. 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolny do pracy; 2) ... 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,101188983,101188983,1_2_etatu_a_renta.html


Temat: Kto decyduje o wysokości renty inwalidzkiej
orzeczenia. Odwołanie od decyzji organu rentowego wnosi się w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji, do właściwego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Zachęcam także zapoznanie się z publikacją Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji pt. „Wszystko co powinieneś wiedzieć o rentach i emeryturach” dostępnej pod linkiem: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/5081 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Dz. U. z 2004r. Nr 39 poz.353 ze zm. /
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,88373425,88373425,Kto_decyduje_o_wysokosci_renty_inwalidzkiej.html


Temat: Co z refundacja wynagrodzen ?
W odpowiedzi na Pani pytanie pozwolimy sobie przytoczyć art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Art. 5. Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 3) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,10140752,10140752,Co_z_refundacja_wynagrodzen_.html


Temat: Staż pracy - jak obliczyć?
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do tzw. stażu emerytalnego zalicza się: okresy czynnej służby wojskowej ... art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm., - okres służby zastępczej na podst. art. 36 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – Dz. U. nr 223, poz. 2217.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,37159641,37159641,Staz_pracy_jak_obliczyc_.html


Temat: Umowa o dzielo a zus?
... ubezpieczenie emerytalne i rentowe. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 5 ustawy dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,28670717,28670717,Umowa_o_dzielo_a_zus_.html


Temat: Przepisy dot. ZUS i renty rodzinnej
Przepisy dot. ZUS i renty rodzinnej Przeczytałam w ustawie o emeryturach i rentach (Ustawa z dnia 17.12.1998, dział III, rozdz. 2, art. 68), że mam prawo otrzymywać rentę rodzinną do ukończenia 25. roku życia. W tym roku kończę studia i 24. rok życia, więc wg. ustawy mogę jeszcze pobierać świadczenie (dokładnie do maja 2008 roku, kiedy skończę 25 lat) o ile będę się uczyć. Moje pytanie dotyczy sformułowania jakie pojawiło się w ustawie tzn."do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia". Co...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,867,55354298,55354298,Przepisy_dot_ZUS_i_renty_rodzinnej.html


Temat: Czeki bez pokrycia
On Sat, 6 Jan 2001 08:12:25 +0100, "sofu" <s@kki.net.plwrote: Użytkownik "apix" <ezpr@kki.net.plnapisał w wiadomo ci | On Fri, 29 Dec 2000 23:15:41 +0100, "sofu" <s@kki.net.plwrote: ========. | naduzycie wladzy ??? z ... publicznego przez nie wykonanie ustawy. "Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DZ. U. Nr. 162, poz. 1118)" A co do zastosowania przepisow...
Źródło: topranking.pl/1854/czeki,bez,pokrycia.php


Temat: Renta socjalna - ZUS - opiekun prawny
news:2648.000003cc.3f906b99@newsgate.onet.pl [........................] Niestety ustawa rencie socjalnej wprost odsyła w zakresie wypłaty świadczeń do Ustawy o emeryturach i rentach z FUS: Nie jestem prawnikiem, a tylko upartym laikiem który jest związany (świadczeniami) z ZUS'em. Jeśli ma być jak tu mówisz to "coś" mi się w tych ustawach się nie zgadza. Wg. mnie obie dotyczą dwóch różnych rent. tzn. jedna dotyczy rent chorobowych i rodzinnych, a druga *wyłącznie* rent socjalnych. Pierwsza ustawa Dz.U. 162 poz 1118 art. 130 ust. 3 z dn. 17.12.1998 r. np. wkazuje(?) sposób wypłaty świadczenia (emerytury lub renty) osobom odywającym karę pozbawienia wolności... ZUS ma im to przesyłać na adres danego aresztu_więzienia lub... Zaś ustawa z dnia 27.06.2003 r Dz.U. Nr 135, poz. 1268 o rencie socjalnej art.8 ust 1 mówi, cytuję: "Art. 8. 1. Renta socjalna nie przysługuje za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności" Nie rozumiem więc jak interpretować te przepisy. Jak mi (ZUS'owi) pasuje. Chcę lub podoba mi się petent to "podciągam" go pod jedną ustawę lub jak mi się nie chce to pod drugą mniej petentowi korzystną ustawę?                                     Art. 15.  W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio:  [............]      art. 130 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 (!!!),(...) J.w. Ustawa z dnia 27.06.2003 r Dz.U. Nr 135, poz. 1268 o rencie socjalnej art.8 ust 1 mówi, cytuję: "Art. 8. 1. Renta socjalna nie przysługuje za okres tymczasowego aresztowania lub...
Źródło: topranking.pl/1857/renta,socjalna,zus,opiekun,prawny.php


Temat: Dziesięć razy mniej wcześniejszych emerytur?
Emerytury dla 60-letnich mężczyzn. Czy przepisy Konstytucji można traktować wybiórczo? Trybunał Konstytucyjny w sentencji swojego wyroku z dnia 23 października 2007r. sygn. akt P 10/07 stwierdził, że art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że przepis ten, w zakresie wskazanym, straci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Ale w uzasadnieniu tego wyroku, TK jakby nieco o Konstytucji zapomniał - Nie bacząc ... się przed sądem, który sformułował pytanie prawne. Wykładnia przepisu, który zastosowany będzie jako podstawa rozstrzygnięcia, musi uwzględniać fakt, że przepis ten został pozbawiony domniemania konstytucyjności. Orzeczenie Trybunału stanowi w tym zakresie ... przepisy Konstytucji... można traktować wybiórczo”. I jak tu się dziwić sądom okręgowym i apelacyjnym, że jeden, taką samą sprawę!!! rozstrzyga tak, a drugi siak!? Jeden „Kowalskiemu” emeryturę przyznaje, a drugi, takiemu samemu „Kowalskiemu”, spełniającemu dokładnie takie same warunki, prawa do emerytury odmawia. Czy Sąd Najwyższy nie powinien wreszcie powiedzieć „dość!” tej kpinie z prawa i dać jasnej, jednoznacznej wykładni obowiązujących przepisów? Tak, by o tym, czy „Kowalski” uzyska emeryturę, czy też nie, decydowały wyłącznie kryteria, jakie ten „Kowalski” spełnia, a nie widzimisię (bo przecież nie niezawisłość) sędziego!!!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,76254563,76254563,Dziesiec_razy_mniej_wczesniejszych_emerytur_.html


Temat: Wcześniejsze emerytury za dużo kosztują pracują...
Wcześniejsze emerytury za dużo kosztują pracują... Nie mam nic przeciwko zmianie zasad, ale jeśli jakieś tam zasady są, to powinny być przestrzegane! Nie można bowiem kpić z prawa! A nie wiem czy tym razem z prawa nie zkpił ... Trybunał Konstytucyjny? W sentencji swojego wyroku z dnia 23 października 2007r. sygn. akt P 10/07 stwierdził, że art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że przepis ten, w zakresie wskazanym, straci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ale w uzasadnieniu tego wyroku, TK jakby nieco o Konstytucji zapomniał - Nie bacząc ... jego skutku wobec sprawy, która była przyczyną wszczęcia postępowania przed Trybunałem (...) Wykładnia przepisu, który zastosowany będzie jako podstawa rozstrzygnięcia, musi uwzględniać fakt, że przepis ten został pozbawiony domniemania konstytucyjności. Orzeczenie ... emeryturę przyznaje, a drugi, takiemu samemu „Kowalskiemu”, spełniającemu dokładnie takie same warunki, prawa do emerytury odmawia. Czy Sąd Najwyższy nie powinien wreszcie powiedzieć „dość!” tej kpinie z prawa i dać jasnej, jednoznacznej wykładni obowiązujących przepisów? Tak, by o tym, czy „Kowalski” uzyska emeryturę, czy też nie, decydowały wyłącznie przepisy prawa i kryteria, jakie ten „Kowalski” spełnia, a nie widzimisię (bo przecież nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,76414408,76414408,Wczesniejsze_emerytury_za_duzo_kosztuja_pracuja_.html


Temat: zapytanie o II filar
przejscia do nowego systemu (np. całkowity brak mozliwosci przejscia na wczesniejsza emeryture, utrate tzw. "przywilejow branzowych" itd...) poza tym akwizytor miał obowiazek poinformowania o powyzszym, oraz o fakcie, ze emerytura z II filaru moze byc nizsza itd. oto tresc tych artykułów z ustawy: Art. 84a. 1. Osoby urodzone w latach 1949-1953 zawierające umowę z otwartym funduszem, są obowiązane złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 24, 26, 46-50, 53, 183, 184 i 185 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr ... pouczenia tej osoby o konsekwencjach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, a w szczególności o tym, że w wyniku przystąpienia do otwartego funduszu emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może być istotnie niższa lub emerytura nie będzie mogła być przyznana w wieku niższym niż określony w art. 24 ustawy, o której mowa w ust. 1. W związku z tym mam ... zwrotu. No i poza tym, czy to troche nie za duzo czasu minelo od przystapienia??? bo te osoby mialy ostateczny termin przystąpienia (lub nie) do OFE do dn. 31.12.1999 r. Po tej dacie wg. ww. ustawy osoby te zostawaly w "zusie". tak, ze 4 lata od przystapienia do stwierdzenia błędu to troche duzo czasu... ale kto wie? moze juz byl jakis precedens......
Źródło: topranking.pl/989/zapytanie,o,ii,filar.php